Online VOG aanvragen

Vraag eenvoudig en snel een Verklaring Omtrent het Gedrag aan

 • Snel en gemakkelijk aanvragen
 • Veilig en betrouwbaar
 • Binnen enkele minuten bericht
Vraag uw verklaring aan

Vraag via MijnVerklaring makkelijk en snel uw VOG aan. Doordat u geen bezoek hoeft te brengen aan de gemeente, bespaart u veel tijd. Volg een paar simpele stappen om de aanvraag in te dienen en ontvang binnen enkele minuten bericht. Wij zetten de aanvraag vervolgens direct klaar bij Dienst Justis.

VOG in 4 stappen

 1. U vult het formulier in;
 2. Ondertekent de machtiging;
 3. Wij doen de aanvraag;
 4. VOG geleverd!

Kosten

De kosten van een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bij MijnVerklaring zijn in totaal € 75,20.

Wat kost een Verklaring Omtrent het Gedrag bij MijnVerklaring? 
De kosten zijn aan twee termijnen gebonden, u betaalt bij de aanvraag vanaf onze website de kosten van €41,35, hierop zetten wij binnen één werkdag de aanvraag klaar bij Dienst Justis, hier bevestigt u de aanvraag middels een DigiD en betaalt u het bedrag van €33,85. Uw aanvraag is dan definitief verzonden.

Het herroepingsrecht op onze diensten vervallen zodra wij uw aanvraag hebben klaargezet bij Dienst Justis en u hiervan een mail heeft ontvangen. Wij hebben hiermee onze diensten geleverd.

Indien er een fout zit in de aanvraag, of u heeft een andere opmerking kunt u contact opnemen met onze juristen. Wij helpen u graag verder.

De kosten van een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zonder officieel adres, dus met een machtiging via ons zijn €91,35. Wij zullen dan een machtiging naar u toezenden die u dient te ondertekenen en ons te machtigen.

Wij zullen met deze machtiging namens u de aanvraag in orde maken bij Dienst Justis. Wij doen dit binnen één werkdag na ontvangst van uw machtiging. De beslistermijn van Dienst Justis is vier tot acht weken.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Een verklaring kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).

Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Dienst Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.

Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijk termijn, dan krijgt u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Uw werkgever bepaalt hoe oud de verklaring mag zijn. Een VOG is afgegeven op basis van de beschikbare justitiële informatie dat bij de aanvraag aanwezig is, het gaat dus om een momentopname. U krijgt een VOG als uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de functie dat u gaat invullen.

U dient uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) persoonlijk aan te vragen, dit kunt u doen bij uw gemeente of digitaal vanaf ons online loket. Wij zetten online de aanvraag voor u klaar in de database van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. U krijgt daarover een mail waarin u uw identiteit dient te bevestigen en na betaling van de aanvraagkosten zal uw aanvraag worden voorgelegd aan de screeningsautoriteiten.

U heeft voor uw aanvraag nodig
– een geldige inschrijving in het BRP van uw gemeente;
– een actieve DigiD om uw identiteit te bevestigen;
– toegang tot internetbankieren, u betaalt middels iDeal;

Wij zetten uw aanvraag binnen één werkdag klaar bij Dienst Justis.

De verklaring wordt aan u persoonlijk verzonden; en dus niet aan de werkgever. Heeft u de verklaring via MijnVerklaring aangevraagd? Dan wordt deze naar uw postadres gestuurd zoals dat bij de gemeente bekend is. Het is niet mogelijk om de verklaring digitaal af te geven.

Heeft u geen strafbare feiten gepleegd, dan beslist Dienst Justis binnen twee weken of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Bent u in aanraking geweest met Justitie, dan is nader onderzoek nodig. In dat geval wordt binnen acht weken een beslissing genomen.

De procedure rondom uw aanvraag

De screeningsautoriteit is Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met justitie, beoordeelt Dienst Justis aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Er bestaan screeningsprofielen voor specifieke beroepsgroepen, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, politicus, onderwijzer en taxichauffeur. Ook bestaat er een specifiek screeningsprofiel voor een aanvraag van de VOG voor rechtspersonen. Daarnaast heeft Dienst Justis een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld.

Dit profiel is onderverdeeld in acht risicogebieden
– informatie;
– geld;
– goederen;
– diensten;
– zakelijke relaties;
– proces;
– aansturen organisatie;
– personen;

Op de verklaring wordt vermeld op basis van welke screeningsprofielen – en eventueel functieaspecten – de aanvrager is beoordeeld.

Onbekende functie
Per 1 december 2013 is een nieuw screeningsprofiel beschikbaar waarbij de aanvrager op alle acht risicogebieden wordt gescreend. Dit profiel is bedoeld voor aanvragen in het kader van werving van personeel waarbij nog niet duidelijk is welke functie vervuld gaat worden door de aanvrager.

Uw eigen justitiële gegevens kunt u inzien door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Justitiële Informatiedienst.

Dienst Justis onderzoekt of u strafbare feiten heeft gepleegd. Als blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan, geeft Dienst Justis de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) af.

De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt uitsluitend in het Nederlands afgegeven, met een Engelse toevoeging. Deze Engelse toevoeging is ook geen vertaling van de verklaring in het Engels.

Spoedprocedure

Als u uw aanvraag wil omzetten naar een spoedaanvraag, dus een levering van uw verklaring, mits u van onbesproken gedrag bent binnen vijf werkdagen dan kunt u dat aan ons kenbaar maken.

Wij zullen namens u het verzoek neerleggen bij Dienst Justis om de beslissing met spoed te nemen, hiervoor worden wel eisen gesteld en dient u een grondige reden te hebben. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Indien u de aanvraag middels een machtiging door ons laat indienen, in geval dat u in het buitenland woont of geen gemeentelijk adres heeft kunnen wij een verzoek voor u indienen om met spoed een beslissing te nemen. Hiervoor dient u een grondige reden te hebben, wij zullen dit doorgeven aan Dienst Justis.

Juridische bijstand

De screening zal worden gedaan op basis van uw strafblad, indien u een strafblad heeft, dus als u bent veroordeelt voor een misdrijf dan zal een afweging worden gemaakt of u enig risico vormt voor het uitvoeren van de functie.

Hoelang kijkt Dienst Justis terug?
Als u een delict heeft gepleegd dan is er een terugkijk termijn, dit betekent dat Dienst Justis een aantal jaar kan terugkijken en daaruit een afweging maken.
De terugkijk termijn voor jongeren tot 23 jaar zijn twee jaren, echter indien dit een zwaar geweldsdelict of een zedendelict betreft dan is de terugkijk termijn vijf jaar, bij zedendelinquenten zelfs onbeperkt. Indien u ouder bent dan 23 jaar dan is de terugkijk termijn vier jaren.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat zien dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wanneer krijgt u deze niet?
Als er wel sprake is van strafbare feiten, hoeft dit niet gelijk te betekenen dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als het gedrag uit uw verleden een bezwaar kan vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, kan het zijn dat uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geweigerd wordt.

Wie bepaalt of uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) geweigerd wordt?
Wanneer uw gedrag uit het verleden een risico vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, gaat het Ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoek uitvoeren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, oftewel Dienst Justis, gaat uitzoeken in hoeverre uw gedrag een bezwaar kan vormen voor uw werkzaamheden. Wanneer uit onderzoek is gebleken dat er strafbare feiten gepleegd zijn, beoordeeld Dienst Justis of deze strafbare feiten een dusdanig risico vormen voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. Als er onderzoek moet worden gepleegd kan het zijn dat u langer op uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet wachten. Er wordt een behandeltermijn van 8 weken na ontvangst van uw aanvraag gesteld, daarna maakt Dienst Justis een beslissing.

Mijn Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is geweigerd, wat nu?
Wanneer u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) ontvangt, krijgt u deze mededeling – voorgenomen weigering – per post van Dienst Justis naar uw huisadres gestuurd. In deze brief staan de redenen waarom u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. U kunt, wanneer u deze afwijzingsbrief ontvangen heeft, bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Hiermee geeft u schriftelijk aan waarom u vindt dat u wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet krijgen.

Wilt u zelf uw strafrechtelijke gegevens inzien?
U kunt uw strafrechtelijke gegevens inzien middels een schriftelijk verzoek bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Vergeet niet om hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

U heeft een definitieve afwijzing ontvangen? U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken. Wij hebben veel casussen mogen behandelen die na een procedure alsnog een VOG kregen. Het is verstandig hier de hulp van een advocaat bij in te schakelen. Wij behandelen zeer veel procedures na een definitieve afwijzing. Het is hierbij in de eerste plaats belangrijk dat u gelijk stappen onderneemt, zodat u op tijd in beroep kunt gaan.

In veel gevallen is een goede beschrijving van de omstandigheden en gebeurtenissen rondom het delict, samen met aantoonbaar verandering in gedrag voldoende om alsnog een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen.

U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met onze juristen. Wij leggen uw casus kosteloos voor aan een advocaat.

Waarom heb ik een VOG nodig?

Sommige werkgevers willen zeker weten dat u in het verleden geen strafbare feiten heeft gepleegd. Een Verklaring Omtrent Gedrag is bijvoorbeeld vaak verplicht als u met vertrouwelijke gegevens werkt, bijvoorbeeld bij functies in het bankwezen of in de zorg. Maar ook als u een visum aanvraagt voor het buitenland of als u wilt emigreren, kan een VOG verplicht zijn.

Door wie wordt de screening uitgevoerd?

Dienst Justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) is degene die deze screening uitvoert. Dienst Justis beoordeelt aan de hand van eventueel strafbare feiten of deze Verklaring Omtrent Goed Gedrag aan u wordt toegekend. U heeft het volgende nodig:

 • een geldige inschrijving in het BRP van uw gemeente;
 • een actieve DigiD om uw identiteit te bevestigen;
 • toegang tot internetbankieren, u betaalt middels iDeal;

Krijg ik een VOG als ik een strafblad heb?

In het geval van een strafblad (bijvoorbeeld vanwege een veroordeling voor een misdrijf), wordt er een afweging gemaakt. Dienst Justis bepaalt door middel van een terugkijktermijn of u de functie toch kunt vervullen. Voor jongeren tot 23 jaar wordt naar de afgelopen 2 jaar gekeken. Als er sprake is van een zwaar delict dan is de terugkijktermijn 5 jaar. Bent u 23 jaar of ouder? Dan wordt gekeken naar de laatste 4 jaar.

Hoe krijg ik deze VOG geleverd?

De VOG wordt persoonlijk naar het postadres verzonden waar u woonachtig bent. Dus niet rechtstreeks naar de werkgever. Dit adres is al bekend bij de gemeente. Een digitale afgifte van deze goed gedrag verklaring is helaas niet mogelijk.

Wat als ik mijn Verklaring Omtrent Gedrag snel nodig heb?

Indien u met een spoed een Verklaring Omtrent Gedrag nodig heeft, kan de aanvraag bij Dienst Justis sneller dan gebruikelijk worden aangevraagd. Hier zitten wel bepaalde eisen aan vast, want het is van belang dat u een grondige reden heeft. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Is het mogelijk om de verklaring in de Engelse taal te krijgen?

Een VOG wordt alleen in het Nederlands afgegeven. Het is wel mogelijk om een verklaring te krijgen met een Engelse toevoeging. Houd er rekening mee dat deze Engelse toevoeging verder geen vertaling is van de gehele verklaring in het Nederlands.

Hoe dien ik deze aanvraag in?

Via MijnVerklaring vraagt u makkelijk een Verklaring Omtrent Goed Gedrag aan. U bespaart meer tijd dan wanneer u dit via de gemeente of Dienst Justis zou doen. Door ons online stappenplan te volgen, vermijd u lange rijen en wachttijden. Het aanvraagproces werkt als volgt:

 1. Vul het aanvraagformulier op onze website in.
 2. Wij zetten de aanvraag voor u klaar bij Dienst Justis.
 3. Dienst Justis neemt contact met u op om de aanvraag te bevestigen.
 4. U ontvangt bericht per post zodra de beslissing is genomen. Dit kan enkele dagen duren.

VOG in 4 stappen

 1. U vult het formulier in;
 2. Ondertekent de machtiging;
 3. Wij doen de aanvraag;
 4. VOG geleverd!