Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en hoe herken ik deze?

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en hoe herken ik deze?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

De VOG heeft de volgende echtheidskenmerken,
– het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.
– het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
– onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
– onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer in de rechterbovenhoek van kleur.
– in het papier is een hologram zichtbaar.

START AANVRAAG